Foreningens 20-års jubilæum

Mandag den 21. oktober 2002 holdt foreningen et velbesøgt aftenarrangement i Sorø Sognegaard. Til lejligheden havde vi fået arkitekt Søren Vadstrup, leder af Raadvad-Centeret, til at komme og give et oplysende og inspirerende foredrag om Centerets opbygning, funktion og virksomhed samt udbygge vores viden om vedligeholdelse og bevaring af gamle vinduer.

 

 

 
 
 

Foreningen har modtaget økonomisk stotte til arrangementet af:

  Sorø Spare- og Laanekasses Fond

 &