Bestyrelsen for Sorø Bevaringsforening (2018-19)

Formand: Helge Torm, tlf. 57 82 20 15 - e-mail: helge.torm@mail.tele.dk

Sekretær: Gregers Steendahl, tlf. 45 76 02 30 e-mail: steendahl@telia.com

Kasserer: Klaus Rostgaard, tlf. 29 17 62 99 - e-mail: klaus.rostgaard@gmail.com

Claus Lorange Christensen, tlf. 57 82 17 07 - e-mail: clc@byark.dk

Ellen Williams, tlf. 57 82 02 28 - e-mail: lausel@stofanet.dk

Vibeke Beltoft, tlf. 57 82 20 27 - e-mail: vogfbeltoft@gmail.com

Suppleanter: Dorthe Harbo Andersen og Anders Herbo Referat af bestyrelsesmøde 9. april 2019