Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur

Kulturarvsstyrelsen

Bygningskultur Danmark

Brugte byggematerialer

Københavns Listefabrik

Gamle mursten

Tibberup Høkeren

Sorø kommune