Indmeldelse i foreningen sker ved henvendelse til
kasserer Klaus Rostgaard, tlf. 29176299 - e-mail: klaus.rostgaard@gmail.com5


Medlemskab koster årligt kr. 175 kr.

Som medlem kan man deltage i foreningens arrangementer.
Der er endvidere mulighed for at deltage i kurser og møder arrangeret af "Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur". Hvert medlem modtager iøvrigt landsforeningens blad "By og Land", der udkommer med 4 numre årligt.

Hvis man er medlem af Sorø Bevaringsforening, får man 5% rabat på bygningssyn, foretaget af Raadvad-Centeret.