Mandag d. 21. november 2016 var der Bygningspræmiering på det gl. Rådhus i Sorø

 

Plakette og diplom tildeltes ejendommen Storgade 15, "Håbet" for påskønnelse af den fint og respektfuldt udførte tag- og kvistfornyelse samt renovering af facaden mod Storgade.

 

 Diplom tildeltes ejendommen Storgade 38 som påskønnelse for de senere års renovering og ændringer af tag og facader.

 

 Tildeltes ejendommen Priorgade 8 som påskønnelse for den fine ydre istandsættelse af det smukke byhus.

 

 Tildeltes ejendommen Egevangs Allé 8 som påskønnelse af ejernes indsats for fin bygningsvedligeholdelse med respekt for den ældre byggestil.

 

Præmiemodtagerne er fra venstre: Peter Hammer (Rolighed 9), Suzanne og Gregers Steendahl (Storgade 38), Vagner Pedersen jr., arkitekt Lars Frederiksen (Storgade 15), Berta Bak (Priorgade 9), Mogens Mouritzen (Storgade 15) og Thomas Køhl Hansen med sønnen Erik (Egevangs Allé 8). Pigen siddende er Helle Lemvig, maler ved istandsættelsen af Storgade 38. Foto: Helge Torm.

 Bygningspræmieringen 2016 blev sponseret af Sorø Håndværker- og Industriforening