Mandag d. 26. november 2018 var der Bygningspræmiering på det gl. Rådhus i Sorø 

 

 

 

Sorø St. Ladegård. Ejere: Hanne og Lars E. Nobel.
Ejerne modtager både plakette og diplom for en godt gennemført fornyelse af hovedbygningen, så den i dag fremtræder helt harmonisk og med fine, arkitektoniske detaljer.

 

 

 

 

Storgade 1. Ejer: Stiftelsen Sorø Akademi.
Den gamle vaskeriejendom med forhus på to etager og sidebygning i én etage, begge dele fra 1889, er i 2017-18 blevet ombygget 100% til boligformål, så bygningen har et tidssvarende indre, men det ydre er bevaret med stor respekt for autenticiteten.

 

 

 

Storgade 11. Ejere: Lis og Ove Pedersen.
Ejendommen er opført i to etaper i 1800-tallet, men det blev allerede i første færd camoufleret ved overpudsning med en karakteristisk cordongesims imellem etagerne. Fra september 2017 og ind i 2018 blev facaden sat i stand med ny pudsning og nyoptrækning af cordongesimsen. Alt i alt en stor forskønnelse af gadebilledet på dette sted.

 

 

 

Veddevej 60. Ejer: Heidi From.
Det gamle hus fra ca. år 1900 er blevet restaureret i det ydre på en måde, som viser respekt for den oprindelige byggestil. Huset står nu som et godt eksempel på, hvad den enkelte husejer kan udrette i et område, hvor der generelt er behov for et vedligeholdelsesmæssigt løft i bygningsmassen.

 

 

 

Udhuset ved Molbechs Hus. Brugere: Sara Henriksen og Ulrich Martin.
Det er sjældent, hvis ikke det er første gang, at Sorø Bevaringsforening udpeger brugere ved en præmiering. Vi synes, at Sara Henriksen og Ulrich Martin med deres initiativ omkring indretning af en café i udhuset til Molbechs Hus, fortjener et diplom, fordi de har givet et funktionstømt udhus en ny funktion. Udhuset, der vel er fra første halvdel af 1800-tallet, er samtidigt blevet nænsomt sat i stand.

 
 
 
 

 Bygningspræmieringen 2018 blev sponseret af Sorø Håndværker- og Industriforening