Torsdag den 20. september orienterede Helge Torm en snes medlemmer om udflyttergården fra Lynge - Rørstensgården