Udflugt 10. oktober 2015 til Falkensteen og Skovgaard

 Foreningens 20-års jubilæum

 Vedr. bevaring af Ingemanns Udhuse

 Udflugt til Korsør Fæstning 11. september 2016

 Arkitekturens dag 2017 - byvandring i Sorø

 Besøg på Rørstensgaarden 20. sept. 2018

 
 
 
 
 
 
 

 Siden er under konstruktion