Forside

Kommende arrangement


Lørdag den 8. juni 2024 kl. 14.00
Invitation til besigtigelse af laugssalen i Teknisk Skole og til kig ind i prof. Dalsgaards baghus

Hermed har bestyrelsen den fornøjelse at kunne indbyde alle interesserede medlemmer til at komme indenfor i et par historiske bygninger i Sorø, hvor der normalt ikke er uhindret adgang.
Teknisk Skole, der ligger på Alléen 1, har foreningen faktisk aldrig tidligere arrangeret besøg i, selv om bygningen er lige så interessant indvendigt som udvendigt!
Bygningen blev opført, som det står malet over hovedindgangen, i 1888. Bygherren var Sorø Haandværker- og Industriforening, som stadig ejer bygningen og nu viser os den begunstigelse, at vi kan komme indenfor dørene.
Arkitekten bag bygningen er F. C. C. Hansen, som vi kender så godt fra mange andre byggerier, især villaer, i Sorø, men skolebygningen er vel hans hovedværk her i Sorø. I dette byggeri er Hansen sandsynligvis inspireret af italiensk renæssance.
Den anden bygning på programmet er et ret ydmygt baghus i én etages bindingsværk, men det er efterhånden en sjældenhed i vores by, og så emmer huset af kulturhistorie, for det hørte til maleren, professor Dalsgaards ejendom, der lå her på Storgade 37. De nuværende ejere, Dorte og Nils Jørgensen, lader os kigge ind og se huset nærmere an.
Mødested: Alléen 1, Sorø. Kun for medlemmer.


Alléen 1, bygget 1887-88 efter tegning af F. C. C. Hansen. Foto: Helge Torm.


Christen Dalsgaards havehus. Foto Bodil Balslev, 1971. Lokalhistorisk Arkiv for Sorø og Omegn.
Foreningens formål er at værne om og virke for bevaring af værdifulde bygninger og bybilleder i by og på land i Sorø Kommune