Bliv medlem

Indmeldelse sker ved henvendelse til kasserer Klaus Rostgaard, tlf. 2917 6299 – e-mail: klaus.rostgaard@gmail.com.

Medlemskab koster årligt kr. 175 kr.

Som medlem kan man deltage i foreningens arrangementer.
Der er endvidere mulighed for at deltage i kurser og møder arrangeret af “Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur”.
Alle medlemmer modtager landsforeningens blad “By og Land”, der udkommer fire gange årligt.
Medlemmer får 5 % rabat på bygningssyn foretaget af Center For Bygningsbevaring.