Arrangementer


2022
Fremvisning af Hotel Postgaarden

Søndag den 2. oktober 2022 var Sorø Bevaringsforening inviteret indenfor på Postgaarden i Sorø af direktør Thomas Petersen, NEG Development, som står for omdannelsen af området til boliger.
Thomas Petersen gav indledningsvist en orientering om projektet og de udfordringer der ligger i at arbejde med historiske bygninger. Herefter satte Helge Torm, formand for Bevaringsforenigen, fokus på Postgaarden igennem tidernes og endelig rundede byplanarkitekt Ellen Sloth, Sorø Kommune, af med at fortælle om projektet set fra forvaltningens side.
Herefter fik de heldige, som havde sikret sig plads til fremvisningen, mulighed for på egen hånd at bese de mange spændende lejligheder, som alle var tæt på færdiggjorte. Særlig interesse vakte de rum, hvor man pietetsfuldt havde bevaret de gamle døre og vægpaneler.
Arrangementet blev afholdt som led i Arkitekturens Dag 2022.

Se flere billederDe forventningsfulde gæster er så småt ved at samle sig.


2022
Rundvisning på Ankerhus

Søndag den 25. september 2022 var der rundvisning på Ankerhus-området, der står foran store forandringer med nyt boligbyggeri og nedrivninger af ældre bygninger, hvilket Sorø Bevaringsforening ser på med bekymring.
I samarbejde med støtteforeningen Det historiske Ankerhus indbød vi alle interesserede til en rundvisning i Magdalene Lauridsens mindestuer i villaen.
Guide var Thomas Aagren, der viste rundt i den legendariske forstanders stuer, men også i den lige så velbevarede kælder, hvor den første undervisning i sin tid fandt sted.
Til højre herfor ses gammelt postkort fra Alfred Clausens Forlag. Huset til højre for midten er den første bygning på Ankerhus, opført i 1902 på Magdalene Lauridsens initiativ efter tegninger af murermester Søren Langkjær, Sorø.


2018
Rørstensgård – en udflyttergård

Torsdag den 20. september 2018 orienterede Helge Torm en snes medlemmer
om udflyttergården fra Lynge – Rørstensgården.

Se flere billederHelge Torm fortalte Rørstensgårdens historie.


2017
Bindingsværk i Sorø

Søndag den 1. oktober 2017 viste Helge Torm rundt i Sorø med særligt blik på bindingsværk i anledning af Arkitekturens Dag.

Se flere billederHelge Torm fortalte om de smukke bindingsværkshuse i Sorø


2016
Korsør Fæstning

11. september 2016 arrangerede foreningen udflugt for medlemmerne til Korsør.

Se flere billederHelge Torm delte sin store viden om Fæstningen med deltagerne i det smukke sensommervejr.


2015
Falkensteen og Skovsgaard

Lørdag den 10. oktober 2015 deltog omkring 20 medlemmer i udflugt til Falkensteen, hvor den nyrestaurerede lade blev fremvist.
Efterfølgende besøgte vi Skovsgaard, hvor møllen blev besigtiget.
Kaffe med kage blev nydt i caféen ved Bagerimuseet.

Se flere billederPå Falkensteen var Carl Aage Lawaetz og Lars Mouritsen kyndige guider.