Arrangementer


2023
Besøg på herregården Tybjerggaard

Torsdag den 1. juni besøgte vi herregården Tybjerggaard.
En herregård af ældre dato, nemlig fra 1762, bygget af Tyge Rothe, som i øvrigt havde en vis tilknytning til Sorø Akademi.
De nuværende ejere, Susanne og Bent Jeppesen, bød os indenfor i den smukt istandsatte hovedbygning og fortalte om, hvordan det er at drive et stort, moderne landbrug med fokus på svineavl.
Helge Torm oplyste om herregårdens historie – den går tilbage til middelalderen – og afslørede nærmere, hvem Tyge Rothe var som ejer og person og hans forhold til Sorø.Tybjerggaard fotograferet o. 1865-70, uforandret til i dag.


2023
Vedligehold af bevaringsværdige bygninger

Mandag den 27. marts 2023 foredrag ved tømrer, bygningskonstruktør og arkitekt Troels Andersson Søe, Center for Bygningsbevaring i Raadvad.
Støttet af lysbilleder gav Troels Andersson Søe eksempler på vedligehold, gode som dårlige. Han gennemgik væsentlige bygningsdele og detaljer i forbindelse med vedligeholdelse af bevaringsværdige ejendomme. Især beskrev han, hvad man som bygningsejer skal være opmærksom på, inden man går i gang med udbedring af sit hus.

Se flere billederTroels Andersson Søe.


2023
Rundvisning i Sorø Klosterkirke og Sorø Akademi

Søndag den 19. marts 2023 v/ Korsør Bevaringsforening.
Vi hægtede os på dette arrangement og gav vore medlemmer tilbuddet. Vi var nok 8 fra Sorø og 30 fra Korsør, der fulgte med guiden, fhv. lektor Per Højland, rundt i den nyrestaurerede kirke såvel som i Akademiets hovedbygning. Det var en både oplysende og fornøjelig formidling. Der sluttedes af med kaffebord på Café Tre Konger i Østergade. Et godt mix af kulturoplevelse og socialt samvær.
Kirken i Sorø er en rest af Sorø cistercienserkloster, grundlagt 1161 af Absalon og snart efter Nordens rigeste. Kirkebygningen er landets tredjelængste. I det ydre er kirken holdt i enkel, romansk stil, mens det indre har gotiske hvælv og er rigt udstyret. Kirken er for nyligt blevet gennemrestaureret både ude og inde. Og det er lige præcist det, der var trækplasteret for vort besøg, og som vores guide fortalte om.
Sorø Akademis hovedbygning er fra 1826, tegnet af Peder Malling, i klassicistisk stil, efter at den gamle bygning var brændt ned i 1813. Som kirken er Akademiet i det ydre prunkløs, mens interiøret er udsmykket af Georg Hilker i overdådig, pompejansk stil med motiver fra den danske fauna og flora. Det nye, flotte brædddegulv (før var der parketgulv) i Festsalen blev taget i brug ved Kongeballet i januar.2022
Fremvisning af Hotel Postgaarden

Søndag den 2. oktober 2022 var Sorø Bevaringsforening inviteret indenfor på Postgaarden i Sorø af direktør Thomas Petersen, NEG Development, som står for omdannelsen af området til boliger.
Thomas Petersen gav indledningsvist en orientering om projektet og de udfordringer der ligger i at arbejde med historiske bygninger. Herefter satte Helge Torm, formand for Bevaringsforenigen, fokus på Postgaarden igennem tidernes og endelig rundede byplanarkitekt Ellen Sloth, Sorø Kommune, af med at fortælle om projektet set fra forvaltningens side.
Herefter fik de heldige, som havde sikret sig plads til fremvisningen, mulighed for på egen hånd at bese de mange spændende lejligheder, som alle var tæt på færdiggjorte. Særlig interesse vakte de rum, hvor man pietetsfuldt havde bevaret de gamle døre og vægpaneler.
Arrangementet blev afholdt som led i Arkitekturens Dag 2022.

Se flere billederDe forventningsfulde gæster er så småt ved at samle sig.


2022
Rundvisning på Ankerhus

Søndag den 25. september 2022 var der rundvisning på Ankerhus-området, der står foran store forandringer med nyt boligbyggeri og nedrivninger af ældre bygninger, hvilket Sorø Bevaringsforening ser på med bekymring.
I samarbejde med støtteforeningen Det historiske Ankerhus indbød vi alle interesserede til en rundvisning i Magdalene Lauridsens mindestuer i villaen.
Guide var Thomas Aagren, der viste rundt i den legendariske forstanders stuer, men også i den lige så velbevarede kælder, hvor den første undervisning i sin tid fandt sted.
Til højre herfor ses gammelt postkort fra Alfred Clausens Forlag. Huset til højre for midten er den første bygning på Ankerhus, opført i 1902 på Magdalene Lauridsens initiativ efter tegninger af murermester Søren Langkjær, Sorø.
Som i efteråret 2021 var der stor interesse for arrangementet. Der kom over 30, både medlemmer og ikke-medlemmer i en skøn blanding.
Desværre var det også sidste gang, det kunne lade sig gøre, for villaen blev senere på efteråret tømt for effekter m.v., så de museumsplaner, der var, er ikke længere gangbare. Heldigvis er rummene blevet gennemdokumenteret og vigtige effekter hjemtaget af Museum Vestsjælland, ligesom arkivalier findes i kopi på Sorø Lokalhistoriske Arkiv.
Men det er et stort, kulturhistorisk tab for Sorø, at det særlige miljø, der fandtes i Magdalene Eriksens stuer og kælder nu er en saga blot.


2022
Porte i Sorø

Rundvisning v/Helge Torm søndag den 12. juni 2022.
Inspireret af Peter Olsens fremhævelse af gadeportene i Sorø ved hans foredrag ved generalforsamlingen i 2020 og ny snak om emnet ved generalforsamlingen i 2022 gik medlemmerne med formanden i front rundt på Torvet og i Storgade for at tage udvalgte porte i øjensyn.
2022
Bydelen Frederiksberg

Foredrag i ord og billeder v/fhv. landskabschef Henning Fischer om ”Bydelen Frederiksberg” torsdag den 31. marts 2022.
Ca. 25 medlemmer overværede foredraget, som på glimrende vis oprullede bydelens historie fra oprindelsen til nutiden.
2018
Rørstensgård – en udflyttergård

Torsdag den 20. september 2018 orienterede Helge Torm en snes medlemmer om udflyttergården fra Lynge – Rørstensgården.

Se flere billederHelge Torm fortalte Rørstensgårdens historie.


2017
Bindingsværk i Sorø

Søndag den 1. oktober 2017 viste Helge Torm rundt i Sorø med særligt blik på bindingsværk i anledning af Arkitekturens Dag.

Se flere billederHelge Torm fortalte om de smukke bindingsværkshuse i Sorø


2016
Korsør Fæstning

11. september 2016 arrangerede foreningen udflugt for medlemmerne til Korsør.

Se flere billederHelge Torm delte sin store viden om Fæstningen med deltagerne i det smukke sensommervejr.


2015
Falkensteen og Skovsgaard

Lørdag den 10. oktober 2015 deltog omkring 20 medlemmer i udflugt til Falkensteen, hvor den nyrestaurerede lade blev fremvist.
Efterfølgende besøgte vi Skovsgaard, hvor møllen blev besigtiget.
Kaffe med kage blev nydt i caféen ved Bagerimuseet.

Se flere billederPå Falkensteen var Carl Aage Lawaetz og Lars Mouritsen kyndige guider.